Projekt kotłowni

Jeżeli chodzi o projektowanie nowego domu, to prawo budowlane jednoznacznie wskazuje, ze projekt kotłowni powinien przewidywać, aby kocioł na paliwo stałe był